Chăm Sóc Trẻ

Chicano Federation

619-285-5600
www.chicanofederation.org
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha
  Chương trình The Childcare Food Program cung cấp các trợ cấp chăm sóc tại nhà cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi (sơ sinh đến 36 tháng); một lớp học mầm non Head Start cho trẻ em tuổi từ 3-5 tuổi, và một chương trình đào tạo Head Start cho cha mẹ có con từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi. Chương trình Childcare Food Program sẽ bồi hòan các khỏan chi phí thức ăn cho các dịch vụ giữ trẻ có giấy phép.

SAY San Diego

8755 Aero Drive, Suite 100
San Diego, CA 92123
858-565-4148
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  • Chương trình PrimeTime Extended Day hợp tác với San Diego Unified School District cung cấp dịch vụ giữ trẻ sau giờ học cho tới 6 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
  • Cần phải qua quá trình nộp đơn ghi danh
  • PrimeTime được thiết lập để tạo động cơ nhằm thúc đẩy sự ham thích học hỏi, nâng cao các kỹ năng trong các bộ môn: đọc, viết, tóan và khoa học.