Công Dân Và Nhập Cư

Casa Cornelia Law Center

Liên Lạc:Casa Cornelia
855-271-2272
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mô Tả Chung

  • Chúng tôi giúp những người đã rời khỏi đất nước của họ, vì chính sách đàn áp và / hoặc bị tra tấn. Chúng tôi giải quyết các trường hợp người bị giam giữ và không bị giam giữ, và luôn những người đang trong quá trình thủ tục nhập cư hoặc đang làm việc với các dịch vụ di trú.

 

Trung Tâm Luật Casa Cornelia cung cấp chuyên gia đại diện pháp lý chất lượng (miễn phí) cho các nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền và cam kết trong cộng đồng người nhập cư. Dịch vụ sẵn sang cho những cá nhân và gia đình mà không có đủ nguồn lực tài chính để thuê luật sư.


Catholic Charities

Immigrant Services:
4575 Ste B Mission Gorge Place
San Diego, CA 92120
619-287-1270
Spanish and Vietnamese

Immigrant Services
293 H Street
Chula Vista, CA 91910
619-498-0722
Spanish

Immigrant Services
North County
Various parishes; call for appointment
760-631-5890

 
  • Được công nhận bởi Sở Tư Pháp hỗ trợ những người nộp đơn xin thường trú, quốc tịch, và các nhu cầu nhập cư khác.
  • Chi phí thấp, dịch vụ dựa trên lệ phí.

Center for Social Advocacy

Liên Lạc:

Center for Social Advocacy
131 Avocado Ave.
El Cajon, CA 92020
619-444-5700

Tiếng Tây Ban Nha: Rogelio or Estella

 

 

Mô Tả Chung

Cung cấp các hỗ trợ và thông tin về quyền lợi và nguồn lực sẵn có cho cộng đồng di dân của San Diego.

  • Hỗ trợ cho các nạn nhân nhập cư (ICE)
  • Quốc tịch và giáo dục của cử tri.
  • Trợ giúp pháp lý

City Heights Community Law Project

Drew Lautemann, Esq.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
619-356-8994

Rosa Parks Elementary
4510 Landis St. 
Mỗi thứ Sáu từ 8:30 sáng-10:30 sáng

Monroe Clark Middle
4388 Thorn St. 
Ngày thứ Năm của tuần thứ nhất và thứ ba của tháng từ 12chiều-2chiều.

Hoover High School 
4474 El Cajon Blvd. 
Mỗi Thứ Ba từ 12 chiều-2chiều

 

Dịch vụ bao gồm luật sư và sinh viên luật phục vụ trên tinh thần tự nguyện. Dịch vụ cung cấp thông tin, giới thiệu, và cố vấn pháp lý miễn phí. Phụ huynh và các thành viên cộng đồng được phục vụ theo nguyên tắc: người đến trước được phục vụ trước tại tất cả các địa điểm liệt kê. Dịch vụ pháp lý phục vụ trong mùa xuân và mùa thu dựa theo lịch trình niên học trong cột bên cạnh.


Employee Rights Center  

Liên Lạc:

Employee Rights Center 
4265 Fairmount Ave. STE #210
San Diego, CA 92105
619-521-1372/ 1313

Attn: Alor Calderon

Hướng Dẫng Chương Trình

  Mô Tả Chung 
  • Cung cấp giáo dục miễn phí, vận động và đại diện pháp lý ở mức chi phí thấp cho các cư dân trong các lĩnh vực như tiền lương chưa thanh toán, bảo hiểm thất nghiệp, nhập cư, y tế và tổ chức cộng đồng. Tất cả các tham vấn đều miễn phí.

International Rescue Committee (IRC)

Liên Lạc:

International Rescue Committee (IRC)

5348 University Ave. STE #
San Diego, CA 92105
619-641-7510 x.256

Tiếng Tây Ban Nha: Claire Henry hoặc là Jessica Wawrzyniak

Tiếng Việt: Nicki Tung

 

Mô Tả Chung

  • IRC ở San Diego cung cấp dịch vụ dựa trên trường học và trao dồi toàn diện cho thanh thiếu niên từ trung học đến đại học.
  • The Popular Education and Enrichment for Refugees (PEER) là một chương trình sau giờ học tại trường trung học Monroe Clark thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu độc đáo về học tập và xã hội của học sinh tị nạn. Từ việc đọc hiểu để làm toán nhân, đến việc học cách sử dụng hệ thống giao thông San Diego để duy trì một khu vườn đô thị, PEER đưa học sinh tham gia vào các hoạt động trong và ngoài lớp học. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Kylie Garner tại kylie.garner @ rescue.org hoặc (619) 641-7510 x 256.
  • Chương trình Youth Food Justice Program dạy về dinh dưỡng và trồng trọt hữu cơ quy mô nhỏ trong khi cung cấp và trao dồi học vấn, hướng dẫn và đào tạo để sẵn sàng cho các việc làm, có ở các trường Trung Học Phổ Thông Hoover và Crawford. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Keegan Oneal tại keegan.oneal @ rescue.org hoặc (619) 641-7510 x 315.