Bạo lực gia đình

Casa Cornelia Law Center

Liên Lạc:

Casa Cornelia
855-271-2272
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mô Tả Chung

 • Chúng tôi giúp những người đàn ông không có giấy tờ hợp pháp, phụ nữ và trẻ em bị trải qua bạo lực gia đình hoặc là nạn nhân trong các vụ án nghiêm trọng khác và có đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật di trú hiện tại.
 • Chúng tôi giải quyết các trường hợp người bị giam giữ và không bị giam giữ, và luôn những người đang trong quá trình thủ tục nhập cư hoặc đang làm việc với các dịch vụ di trú.

Trung Tâm Luật Casa Cornelia cung cấp chuyên gia đại diện pháp lý chất lượng (miễn phí) cho các nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền và cam kết trong cộng đồng người nhập cư. Dịch vụ sẵn sang cho những cá nhân và gia đình mà không có đủ nguồn lực tài chính để thuê luật sư.


Center for Community Solutions

Địa Điểm:

 • San Diego Police Department-Mid City Division (out-stationed advocate)
 • 4508 Mission Bay Drive, San Diego, CA 92109
 • 460 N. Magnolia, El Cajon, CA 92020

Afrah S. Abdulkader, Quản Lý Dịch Vụ Domestic Violence Victim Advocacy Services

619-697-7477

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha
 

Mô Tả Chung:      

Domestic Violence Victim Advocacy (DVVA) cung cấp dịch vụ pháp lý và vận động cho các gia đình mà đã phải trải qua tình trạng bạo lực trong gia đình ở miền Trung và Đông của Hạt.

 • Quản lý hồ sơ
 • Lập kế hoạch an toàn
 • Vận động và bổ sung thêm trong hệ thống tư pháp và tòa án gia đình
 • Thẩm tra về các vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực gia đình
 • Hỗ trợ lệnh giam giữ tạm thời
 • Kết nối các nơi cư trú ngắn hạn, tư vấn và các nguồn lực khác

Center for Community Solutions

Liên Lạc:

Center for Community Solutions

Địa Điểm:

 • 4508 Mission Bay Drive, San Diego, CA 92109
 • 460 N. Magnolia, El Cajon, CA 92020
 • 240 S. Hickory Street, Escondido, CA 92025

Danyelle Wilson, Quản Lý Counseling Services

760-747-6282
 

Mô Tả Chung:

Cá nhân, gia đình, trẻ em, và nhóm tư vấn cho các nạn nhân đã phải trải qua bạo lực gia đình và / hoặc bị tấn công tình dục và các thành viên trong gia đình mà không vi phạm. Tư vấn kết hợp với phương pháp tốt nhất  điều trị chấn thương thông tin, điều trị cho các biến chứng sau chấn thương.

 • Bảo mật thông tin
 • Lệ phí ít không từ chối bất cứ ai mà thiếu khả năng chi trả
 • Điều trị chấn thương dựa trên bằng chứng
 • Chuyên ngành trong mối quan hệ và các vấn đề bạo lực liên quan đến tình dục

Center for Community Solutions

Liên Lạc:

Center for Community Solutions

Địa Điểm:

 • 4508 Mission Bay Drive, San Diego, CA 92109

Gail Mendez, Quản Lý Access to Justice 858-272-5777

 

Mô Tả Chung:                    

Victim Rights Legal Services (VRLS) cung cấp dịch vụ pháp lý bảo toàn thông tin cho những nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công tình dục, bạo lực trong quan hệ, và / hoặc bị theo dõi ở trong Hạt San Diego.

 • Lập kế hoạch an toàn
 • Vận động pháp lý
 • Hỗ trợ lệnh cấm tạm thời, và các vấn đề liên quan đến sự tấn công tình dục mà tác động đến chỗ ở, việc làm, giáo dục, và / hoặc các quyền riêng tư.
 • Dịch vụ là miễn phí và bảo vệ thông tin

Center for Community Solutions

Liên Lạc:

Center for Community Solutions

Địa Điểm:

 • 4508 Mission Bay Drive, San Diego, CA 92109
 • 460 N. Magnolia, El Cajon, CA 92020
 • 330 Rancheros Drive, Suite 116, San Marcos, CA 92069

Cara Kiggins, Quản Lý Dịch Vụ Sexual Assault Victim Advocacy Services

858-272-5777

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha
 

Mô Tả Chung:    

Tấn công tình dục nạn nhân vận động (SAVA) cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân sống sót sau bạo lực tình dục ở Trung, Đông, Nam và Bắc địa phân khu vực Hạt San Diego.

 • Quản lý hồ sơ
 • Lập kế hoạch an toàn
 • Vận động và hỗ trợ bổ sung trong quá trình kiểm tra chứng cứ tấn công tình dục, các cuộc hẹn của tòa án
 • Thẩm tra về các vấn đề pháp lý liên quan xâm phạm tình dục, kể cả các lệnh cấm, và / hoặc việc làm, giáo dục, nhà ở và quyền riêng tư
 • Kết nối các nơi cư trú tạm thời, tư vấn và các nguồn lực khác

County of San Diego San Diego Access and Crisis Line 

Liên Lạc:

County of San Diego
San Diego Access and Crisis Line
24-tiếng đường giây nóng
888-724-7240

www.up2sd.org

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

 

Mô Tả Chung

 • Dịch vụ cho phụ nữ và gia đình phải đối mặt với vấn đề vô gia cư bao gồm cả bạo lực gia đình
 • Can thiệp và phòng chống tự sát
 • Tham khảo các dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Tham khảo cho các chương trình nhà ở
 • Tư vấn
 • Giới thiệu cho các nguồn lực khác

City Heights Community Law Project

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
619-356-8994

Rosa Parks Elementary
4510 Landis St. 
Mỗi thứ Sáu từ 8:30 sáng-10:30 sáng

Monroe Clark Middle
4388 Thorn St. 

Hoover High School
 
4474 El Cajon Blvd. 
Mỗi Thứ Ba từ 12 chiều-2chiều

 

Dịch vụ bao gồm luật sư và sinh viên luật phục vụ trên tinh thần tự nguyện. Dịch vụ cung cấp thông tin, giới thiệu, và cố vấn pháp lý miễn phí. Phụ huynh và các thành viên cộng đồng được phục vụ theo nguyên tắc: người đến trước được phục vụ trước tại tất cả các địa điểm liệt kê. Dịch vụ pháp lý phục vụ trong mùa xuân và mùa thu dựa theo lịch trình niên học trong cột bên cạnh.

Family Justice Center


Family Justice Center 

1122 Broadway 2nd Floor
San Diego, CA 92101
Monica Bejarano

619-533-6000

www.fjclegalnetwork.org

 

Mô Tả Chung

Dịch vụ cung cấp bao gồm:

Thông tin về cách nộp một lệnh cấm, trong đó có lời khuyên chuẩn bị nghe tòa án và một danh sách kiểm tra hồ sơ bạo lực gia đình

 • Lời khuyên về thiền
 • Danh sách kiểm tra giám hộ trẻ em
 • Dịch vụ pháp lý
 • Quản lý hồ sơ
 • Tư vấn
 • Lập kế hoạch an toàn

YWCA Becky's House

Liên Lạc:

YWCA
Becky’s House
24 –hour DV Hotline

619-234-3164

Tiếng Anh Và Tiếng Tây Ban Nha
 

Mô Tả Chung

Nơi cư trú ẩn khẩn cấp cho phụ nữ và gia đình, cung cấp sự giúp đỡ khi bị bạo lực gia đình.

 • Quản Lý Hồ Sơ
 • Tư vấn
 • Tư vấn pháp lý
 • Hỗ trợ Sống